Grado Graveertechniek gevestigd aan Pascalweg 8 te Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Grado Graveertechniek B.V.
Mail: [email protected]
Tel: 0181644805

Sonja Seltenrijch is de Functionaris Gegevensbescherming van Grado Graveertechniek zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Grado Graveertechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW gegevens bedrijf en contactpersoon
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– BTW Nummer
– KVK Nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet anders voorschrijft.
Geautomatiseerde gegevensverwerking
Grado Graveertechniek gebruikt een digitaal orderverwerkingssysteem: Exact Online.
Met het gebruik van de tweestapsverificatie is het onmogelijk dat van buitgemaakte inloggegevens misbruik kan worden gemaakt. Werken in Exact gaat via een beveiligde verbinding, versleuteld volgens industriële standaarden. Onafhankelijke experts testten de beveiliging van Exact Online. Exact Online is in het bezit van het ISAE 3402 Type 1 certificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Grado Graveertechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Grado Graveertechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Grado Graveertechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Grado Graveertechniek gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld volgens de methode van de Autoriteit persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grado Graveertechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Grado Graveertechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Grado Graveertechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]